Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squailer
squailer
['skweilə]
danh từ
gậy ném sóc


/'skweilə/

danh từ
gậy ném sóc

Related search result for "squailer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.