Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snubbing
snubbing
['snʌbiη]
danh từ
sự chỉnh; sự làm nhục, sự làm mất mặt, sự làm cụt vòi


/'snʌbiɳ/

danh từ
sự chỉnh, sự làm nhục, sự làm mất mặt, sự làm cụt vòi

Related search result for "snubbing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.