Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sloppiness
sloppiness
['slɔpinis]
danh từ
sự lõng bõng
sự ướt át bẩn thỉu
sự không có hệ thống, tính chất tuỳ tiện; tính luộm thuộm
tính chất uỷ mị (tình cảm); tình cảm uỷ mị


/'slɔpinis/

danh từ
sự lõng bõng
sự ướt át bẩn thỉu
tính chất tuỳ tiện; tính luộm thuộm
tính chất uỷ mị (tình cảm); tình cảm uỷ mị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sloppiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.