Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scale-beam
scale-beam
['skeil'bi:m]
danh từ
cán cân, đòn cân


/'skeilbi:m/

danh từ
cán cân, đòn cân

Related search result for "scale-beam"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.