Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bắp càynoun
Plough-beam

[bắp cày]
danh từ
plough-beam, coulter, shaft of a plowGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.