Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saving

saving
['seiviη]
danh từ
sự cứu
sự tiết kiệm
(số nhiều) tiền tiết kiệm, tiền để dành
tính từ
để cứu
tiết kiệm
trừ ra
a saving grace
điều bù đắp cho những phẩm chất kém của ai/cái gì


/'seiviɳ/

danh từ
sự tiết kiệm
(số nhiều) tiền tiết kiệm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "saving"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.