Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
samite
samite
['sæmait]
danh từ
gấm


/'sæmait/

danh từ
gấm

Related search result for "samite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.