Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sallowish
sallowish
['sæloui∫]
tính từ
hơi tái, hơi tái xám, tai tái


/'sælouiʃ/

tính từ
hơi tái, hơi tái xám, tai tái

Related search result for "sallowish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.