Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
safety fuse
safety+fuse
['seifti'fju:z]
danh từ
ngòi an toàn (mìn)


/'seifti'fju:z/

danh từ
ngòi an toàn (mìn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "safety fuse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.