Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rootle
rootle
['ru:tl]
nội động từ (như) root
dũi đất, ủi đất (lợn...)
(+ in, among) lục lọi, sục sạo
to rootle in (among) papers
lục lọi trong đám giấy tờ
(+ out, up) tìn ra, lôi ra, bới ra (vật gì...)


/'ru:tl/

động từ
dũi đất, ủi đất (lợn...)
( in, among) lục lọi, sục sạo
to rootle in (among) papers lục lọi trong đám giấy tờ
( out, up) tìn ra, lôi ra, bới ra (vật gì...)

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    rout root
Related search result for "rootle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.