Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
raddle
raddle
['rædl]
danh từ
đất son đỏ
ngoại động từ
tô (tường..) bằng đất son đỏ, quét bằng đất son đỏ
thoa son quá mức, bôi son quá mức
a raddled face
mặt đánh phấn thoa son quá mức


/'rædl/

danh từ
đất son đỏ

ngoại động từ
sơn (quét) bằng đất son đỏ
thoa son đánh phấn đỏ choét
a raddled face mặt đánh phấn thoa son đỏ choét

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "raddle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.