Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roarer
roarer
['rɔ:rə]
danh từ
(thông tục) người la hét
người bị bệnh thở khò khè


/'rɔ:rə/

danh từ
(thông tục) người la hét
người bị bệnh thở khò khè

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "roarer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.