Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
remuneration
remuneration
[ri,mju:nə'rei∫n]
danh từ
sự thưởng; sự trả công; sự đền đáp
tiền thù lao; tiền trả công


/ri,mju:nə'reiʃn/

danh từ
sự thưởng, sự trả công, sự đền đáp
tiền thù lao

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.