Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pay/settle an old score
pay/settle+an+old+score
thành ngữ
trả được thù về một việc làm sai trái của ai trong quá khứGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.