Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
re-engage
re-engage
['ri:in'geidʒ]
động từ
(quân sự) lại giao chiến
(kỹ thuật) lại gài vào; lại ăn khớp
(quân sự) lại nhập ngũ


/'ri:in'geidʤ/

động từ
(quân sự) lại giao chiến
(kỹ thuật) lại gài vào; lại ăn khớp
(quân sự) lại nhập ngũ

Related search result for "re-engage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.