Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mướnverb
to hire; to rent
nhà cho mướn house for rent. to engage; to employ

[mướn]
hire; rent; let
nhà cho mướn
house for rent.
engage; employ.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.