Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quarterfinal


/'kwɔ:tə'fainl/

danh từ
(thể dục,thể thao) trạng tứ kết
(số nhiều) vòng tứ kết

Related search result for "quarterfinal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.