Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quarter-final
quarter-final
['kwɔ:tə'fainl]
tính từ
(thể dục,thể thao) tứ kết
danh từ
(thể dục thể thao) trận tứ kết


/'kwɔ:tə'fainl/

tính từ
(thể dục,thể thao) tứ kết

Related search result for "quarter-final"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.