Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prompt-book
prompt-book
['prɔmpt'buk]
danh từ
(sân khấu) kịch bản dùng cho người nhắc


/prompt-book/

danh từ
(sân khấu) kịch bản dùng cho người nhắc

Related search result for "prompt-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.