Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prohibitionist
prohibitionist
[,prouhi'bi∫ənist]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người ủng hộ việc cấm cái gì (nhất là cấm bán rượu)


/prohibitionist/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người tán thành chế độ cấm rượu mạnh

Related search result for "prohibitionist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.