Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
primely
primely
['praimli]
phó từ
đầu tiên, sơ khai
chủ yếu, quan trọng nhất, hàng đầu, căn bản
xuất sắc, chất lượng cao, thượng hạng
hoàn hảo, ưu tú, tiêu biểu
(thuộc) gốc, (thuộc) căn nguyên; cơ sở, nền tảng


/'praimli/

phó từ
tốt nhất; ưu tú, xuất sắc; hoàn hảo

Related search result for "primely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.