Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plum-tree
plum-tree
['plʌmtri:]
danh từ
(thực vật học) cây mận (như) plum


/'plʌmtri:/

danh từ
(thực vật học) cây mận

Related search result for "plum-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.