Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pin-up
pin-up
['pinʌp]
danh từ
bức ảnh của người đẹp, nổi tiếng (ngôi sao (điện ảnh)..) để ghim lên tường; người được chụp, được vẽ chân dung (trong một bức ảnh đẹp, nổi tiếng)
a pin-up pose
(thuộc ngữ) kiểu ảnh quyến rũ
tính từ
đẹp, nổi tiếng
pin-up girl
cô gái đẹp


/'pinʌp/

danh từ
bức ảnh đẹp; bức ảnh cô gái đẹp; bức ảnh người đẹp (mà mình thích và cắt treo lên tường)

tính từ
đẹp nổi tiếng, có ảnh thường được cắt treo lên tường
pin-up girl cô gái đẹp mà ảnh thường được cắt treo trên tường

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pin-up"
  • Words pronounced/spelled similarly to "pin-up"
    pimp pin-up

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.