Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pedlar
pedlar
['pedlə]
Cách viết khác:
peddler
['pedlə]
danh từ
người bán rong
(nghĩa bóng) người hay kháo chuyện, người hay ngồi lê đôi mách
pedlar's French
tiếng lóng kẻ cắp


/'pedlə/ (peddler) /'pedlə/

danh từ
người bán rong
(nghĩa bóng) người hay kháo chuyện, người hay ngồi lê đôi mách !pedlar's French
tiếng lóng kẻ cắp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pedlar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.