Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
packman
packman
['pækmən]
danh từ
người bán hàng rong


/'pækmən/

danh từ
người bán hàng rong

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "packman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.