Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pathetic
pathetic
[pə'θetik]
tính từ
cảm động, lâm ly, thống thiết; thảm bại
the pathetic sight of starving children
cảnh đáng thương của những đứa trẻ đang chết đói
(thông tục) đáng khinh; hết sức không thoả đáng
a pathetic excuse
một cái cớ không thoả đáng


/pə'θetik/

tính từ
cảm động, lâm ly, thống thiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pathetic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.