Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hapless
hapless
['hæplis]
tính từ
rủi ro, không may


/'hæplis/

tính từ
rủi ro, không may

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hapless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.