Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
partan
partan
['pɑ:tn]
danh từ
(Ê-cốt) con cua


/'pɑ:tn/

danh từ
(Ê-cốt) con cua

Related search result for "partan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.