Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proton
proton
['proutɔn]
danh từ
(vật lý) Proton (hạt cơ bản tích điện dương có ở trong nhân của các nguyên tử)prôton

/proton/

danh từ
(vật lý) Proton

Related search result for "proton"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.