Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ovum

ovum
['ouvəm]
danh từ, số nhiều là ova
(y học) tế bào trứng của nữ có thể phát triển thành con người khi thụ tinh với tinh trùng của nam; trứng


/'ouvəm/

danh từ, số nhiều ova
trứng

Related search result for "ovum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.