Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overgrew
overgrew
Xem overgrow


/'ouvə'grou/

ngoại động từ overgrew; overgrown
mọc tràn ra, mọc che kín; mọc cao lên

nội động từ
lớn mau quá, lớn nhanh quá
lớn quá khổ

Related search result for "overgrew"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.