Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
out-of-doors
out-of-doors
['autəv'dɔ:z]
danh từ
khu vực bên người (của một toà nhà...)
ngoài trời


/'autəv'dɔ:z/

danh từ
khu vực bên người (của một toà nhà...)
ngoài trời

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "out-of-doors"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.