Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open air
open+air
['oupneə]
tính từ
ngoài trời
danh từ
không gian lộ thiênGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.