Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news story
news+story
['nju:z,stɔ:ri]
danh từ
bài phóng sự, bài tường thuật


/'nju:s'stɔ:ri/

danh từ
bài phóng sự, bài tường thuật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "news story"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.