Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nerve-centre
nerve-centre
['nə:v,sentə]
danh từ
(giải phẫu) trung khu thần kinh
trung tâm điều khiển; trung tâm điều não
the nerve-centre of an election campaign
trung tâm đầu não của chiến dịch bầu cử


/'nə:v,sentə/

danh từ
(giải phẫu) trung khu thần kinh

Related search result for "nerve-centre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.