Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
negus
negus
['ni:gəs]
danh từ
rượu nêgut, rượu vang thêm nước lã pha đường hâm nóng)


/'ni:gəs/

danh từ
rượu nêgut rượu vang thêm nước lã pha đường hâm nóng)

Related search result for "negus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.