Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
movie house
movie+house
['mu:vihaus]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rạp chiếu bóng


/'mu:vihaus/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rạp chiếu bóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "movie house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.