Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monist
monist
['mɔnist]
danh từ
người theo thuyết nhất nguyên


/'mɔnist/

danh từ
người theo thuyết nhất nguyên

Related search result for "monist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.