Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eudaemonist
eudaemonist
[ju:'di:mənist]
Cách viết khác:
eudemonist
[ju:'di:mənist]
như eudemonist


/ju:'di:mənist/ (eudaemonist) /ju:'di:mənist/

danh từ
(triết học) người theo chủ nghĩa hạnh phúc

Related search result for "eudaemonist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.