Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
melioration
melioration
[,mi:ljə'rei∫n]
danh từ
sự cải thiện


/,mi:ljə'reiʃn/

danh từ
sự cải thiện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "melioration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.