Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ledger
ledger
['ledʒə]
danh từ
(kế toán) sổ cái
(kiến trúc) phiến đá phẳng (để xây bệ thờ, xây mộ...)
gióng ngang (của giàn giáo)
cần câu


/'ledʤə/

danh từ
(kế toán) sổ cái
(kiến trúc) phiến đá phẳng (để xây bệ thờ, xây mộ...)
gióng ngang (của giàn giáo)
cần câu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ledger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.