Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
book of account
book+of+account
['bukəvə,kaunt]
danh từ
sách kế toánGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.