Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impartable
impartable
[im'pɑ:təbl]
tính từ
có thể truyền đạt, có thể kể cho hay, có thể phổ biến


/im'pɑ:təbl/

tính từ
có thể truyền đạt, có thể kể cho hay, có thể phổ biến
có thể cho, có thể chia phần cho

Related search result for "impartable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.