Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-use
ill-use
['il'ju:s]
danh từ
sự hành hạ, sự bạc đãi, sự ngược đãi
ngoại động từ
hành hạ, bạc đãi, ngược đãi


/'il'ju:s/

danh từ
sự hành hạ, sự bạc đâi, sự ngược đãi

ngoại động từ
hành hạ, bạc đâi, ngược đãi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ill-use"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.