Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-usage
ill-usage
['il'ju:zidʒ]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự hành hạ, sự bạc đãi, sự ngược đãi


/'il'ju:zidʤ/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự hành hạ, sự bạc đâi, sự ngược đãi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ill-usage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.