Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hypothesise
hypothesise
[hai'pɔθisaiz]
Cách viết khác:
hypothesize
[hai'pɔθisaiz]
nội động từ
đưa ra một giả thuyết
ngoại động từ
giả thuyết rằng, cho rằng


/hai'pɔθisaiz/ (hypothesize) /hai'pɔθisaiz/

nội động từ
đưa ra một giả thuyết

ngoại động từ
giả thuyết rằng, cho rằng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hypothesise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.