Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harvest home
harvest+home
['hɑ:vist'houm]
danh từ
lúc cuối vụ gặt
buổi liên hoan cuối vụ gặt; hội mùa
bài hát mừng hội mùa


/'hɑ:vist'houm/

danh từ
lúc cuối vụ gặt
buổi liên hoan cuối vụ gặt; hội mùa
bài hát mừng hội mùa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "harvest home"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.