Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harvest moon
harvest+moon
['hɑ:vist'mu:n]
danh từ
trăng trung thu


/'hɑ:vist'mu:n/

danh từ
trăng trung thu

Related search result for "harvest moon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.