Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half-binding
half-binding
['hɑ:f'baindiη]
danh từ
kiểu đóng sách nửa da (góc và gáy bằng da, còn mặt bìa bằng vải hoặc giấy)


/'hɑ:f,baindiɳ/

danh từ
kiểu đóng sách nửa da (góc và gáy bằng da còn mặt bìa bằng vải hoặc giấy

Related search result for "half-binding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.