Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bán sơn địaadj
half-mountain half-plain
vùng bán sơn địa a half-mountain half-plain area

[bán sơn địa]
tính từ
half-mountain half-plain
vùng bán sơn địa
a half-mountain half-plain areaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.